Ympäristö

Jepuan Biokaasu Oy kantaa huolta ympäristöstään. Lannoitealalla toimiessamme tuemme ympäristövastuullista maatalouselinkeinoa ja pyrimme toimintamme kautta lisäämään myös ihmisten viihtyvyyttä asuinympäristössään.

Biokaasu on uusiutuva energialähde. Tuottamalla uusiutuvaa energiaa otamme osaltamme vastuun kansallisista ja kansainvälisistä tavoitteista vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Liikennekaasun tuottajana tavoitteena on puhtaampi ilma ja vähemmän myrkyllisiä yhdisteitä hengitysilmassa samalla kun tarjoamme taloudellisesti mielenkiintoisen polttoaineen.

Biokaasuhankkeen edetessä olemme tehneet useita ympäristöselvityksiä alkaen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Laitoksen toiminnan alettua ympäristön tilan seuranta on säännöllistä ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ympäristöhaitat välttääksemme.

Gambit - Your Mobile & Web Partner