Ympäristö

Jepuan Biokaasu Oy on ravinnekierrätyksen edelläkävijä. Lannoitetuotanto kierrätysmateriaaleista hillitsee ympäristöpäästöjä ja vesistöjen rehevöitymistä. Peltoon levitetty lannoite aiheuttaa vähäisemmät hajuhaitat kuin raaka lanta. Tämä osaltaan lisää ihmisten viihtyvyyttä maaseutuympäristössä. Biokaasun metaani on voimakas kasvihuonekaasu, jonka talteenotolla suojellaan globaalia ilmastoa. Samalla kun otamme kaasun biomassasta talteen muuntuu osa lannoitteen typestä ja fosforista liukoiseen muotoon, joka on kasvien heti saatavilla kasvukauden alkaessa. Ravinnehuuhtoumat vähenevät, kun lannoitetta ei tarvitse levittää yli kasvien tarpeen. 

Biokaasu on uusiutuva energiaa. Biokaasun käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, kun esimerkiksi lämmöntuotannossa kevyt polttoöljy korvataan biokaasulla. Uusiutuvan energian lisääntyvällä käytöllä hillitään globaalia ilmaston lämpenemistä. Biokaasun käyttö liikenteessä vähentää ilman pakokaasupäästöjä, kun auton hiilidioksidipäästöt tippuvat lähes nollaan. 

Biokaasulaitoksen rakentamista edelsi useat ympäristöselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Laitoksen toiminnan alettua ympäristön tilan seuranta on säännöllistä ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ympäristölupa laitokselle myönnettiin 2011 ja laajennukselle odotetaan lupaa vuoden 2018 aikana.

pilvet

Gambit - Your Mobile & Web Partner