Laitos käynnissä

Biokaasulaitos on toiminut nyt yhdeksän kuukautta. Syyskuussa 2013 käynnistettiin biologinen toiminta. Lietettä kertyi riittävästi syksyn, talven ja kevään aikana, ja varastoaltaat täyttyivät valmiista lannoitteesta. Nyt, peltolevitysten päätyttyä odottavat lannoitealtaat tyhjinä ja pelloilla on kesä jo pitkällä. Biokaasua kulkee putkistossa loppukäyttäjä KWH Mirkalle.

 

Gambit - Your Mobile & Web Partner