Trafikbiobränsle

Med trafikbiobränsle kör du förmånligt och rent. Biogasen är producerad 100 % av förnyelsebara organiska råmaterial. Användning av biogas i trafiken minskar vårt beroende av olja. Att köra med biogas minskar också koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med bensin- och dieseldrivna bilar. Gasdrivna bilar används allt mer i trafiken, och även i Kvevlax norr om Vasa har man i början av 2017 öppnat  ett nytt tankställe för biogas. I gasbilar finns alltid en bensintank också, så att man inte är beroende av bara gastanksstationer.

Gasbilen kan tankas både med biogas och naturgas. Även naturgasen minskar koldioxidutsläppen jämfört med de vanligaste bränslen. I Finland finns 24 allmänna gastankstationer, och mängden ökar. I de större städerna så som Helsingfors kör lokaltrafiken med biogas, och i Vasa har lokaltrafiken fått i början av 2017 gasdrivna bussar i bruk.

Prissättningen för gas i trafiken framkommer i euro/kilogram. Detta baseras på en jämförelse av energiinnehållet på bensinen, och 1 kg gas motsvarar 1,5 liter bensin. Vid vår tankningsstation tankar du biogas för priset av 1,40eur/kg. Jämförelsepris för bensin är 0,93 euro/liter. Betalningen sker med bank- eller kreditkort. Stationen är öppen dygnet runt.

 

 

Exakta kordinater till stationen är:

N63.414653, E22.603724

 

Länkar:

http://www.cbg100.net/

http://www.biokaasuyhdistys.net/tietoa-biokaasusta/kaytto/

http://www.biokaasuauto.fi/

http://www.stormossen.fi/tmp_stormossen2_site_0.asp?sua=2&lang=1&s=378

www.gasbilen.se (Ruotsissa)

Gambit - Your Mobile & Web Partner