Miljöansvar

Jeppo Biogas Ab tar ansvar för miljön. Vi stöder miljövänligt jordbruk genom att verka inom gödselproduktion och sträva till människans välmående i vår verksamhet.


Biogas är en förnyelsebar energikälla. Med vår biogasproduktion står vi för en liten del av den nationella och internationella målsättningen att minska den fossila bränsle förbrukningen. Som producent av fordonsbränsle siktar vi mot en renare luft och färre toxiska föreningar samtidigt som vi erbjuder en ekonomisk intressant bränlseprodukt.


Under biogasprojektets gång har vi genomfört olika miljöutredningar startande med miljökonsekvensbedömningen. Då verksamheten på anläggningen är i gång följer vi kontinuerligt med i processen och har ett löpande samarbete med myndigheter för att undvika miljöpåverkan.

Gambit - Your Mobile & Web Partner