Jeppo Biogas Ab är ett bolag som siktar till återvinning av näringsämnen och att producera förnyelsebar energi. Vår huvudsakliga mål är att skapa energi och gödselprodukter av organiska biprodukter som bildas vid nejdens gårdar och industri. Självförsörjning på energin är viktigt för oss, lika som lokal produktion inom lantbruket.

Biogasanläggningen har varit i gång sedan hösten 2013. Kontinuerliga utvecklingen av vår anläggning har nu resulterat även till en tankningsstation av fordonsbränsle vid anläggningen.

Här hittar du oss och tankstationen för biogas

Gambit - Your Mobile & Web Partner