Jeppo Biogas Ab är ett bolag som siktar till återvinning av näringsämnen och att producera förnyelsebar energi. Vår huvudsakliga mål är att skapa energi och gödselprodukter av organiska biprodukter som bildas vid nejdens gårdar och industri. Självförsörjning på energin är viktigt för oss, lika som lokal produktion inom lantbruket.

Följ oss på facebook!

Gambit - Your Mobile & Web Partner