Prosessi

Biokaasua syntyy luonnossa bakteerien toimesta. Niin myös biokaasureaktorissa. Biokaasulaitoksen sydän on mädätyssäiliö, jossa suotuisissa olosuhteissa bakteerit hajottavat lietettä ja tuottavat biokaasua. Energiapitoinen kaasu kuplii lietteen pinnalle ja nousee säiliön kattoon josta se siirretään jalostukseen. Puhdistettuna ja paineistettuna biokaasu on puhdas polttoaine, joka ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä.

Biokaasuprosessi käynnistyy kun mädätettävä massa on ilmatiiviissä säiliössä noin 39 asteen lämpötilassa ja mikrobit pääsevät sitä hajottamaan. Bakteerikantaa on hoidettava, jotta mikrobiologinen prosessi ei häiriinny. Bakteerit syövät mädätettävää massaa, lisääntyvät ja vähitellen tämä tapahtumaketju kasvattaa kaasuntuotantoa. Anaerobibakteerien syödessä orgaanista massaa muodostuu meetaania, hiilidioksidia ja pieni määrä rikkiä. Metaanikaasu on polttoaineena arvokasta ja toinen biokaasulaitoksen päätuote. Kaasua voidaan hyödyntää niin sähkön kuin lämmönkin tuotannossa, ja yhä enemmän myös tieliikenteessä.

IMG 4239

Gambit - Your Mobile & Web Partner