Biogasprocess

"Hjärtat" på biogasanläggningen är rötningskammaren där bakterierna jobbar med svämmixen i syrefria varma förhållanden. Bakteriejobbet ger biogas som stiger till taknivå i rötningskammaren. Därefter flyttas gasen vidare till hanteringen. Biogas bildas även i naturen men på grund av växlande temperatur är processen mera varierande.


Biogasprocessen startar då massan som blir rötad har lämplig temperatur (cirka 39 grader) i de syrefria kamrarna och mikroberna kan börja bryta ner massan. I början måste man flytta en bakteriestam in i kamrarna för att befrämja den rätta bakteriemixen i första rötningen. Bakterierna äter massan, förökar sig och sakta ökar också gasproduktionen. Under processen bildas metan, koldioxid och mindre mängder svavel. Det är i metandelen som bränslevärdet finns medan koldioxiden är en del av kretsloppet.

IMG 3

Gambit - Your Mobile & Web Partner